Wymagania na prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kategorii B jest najpopularniejszym typem prawa jazdy w Polsce. Jakie po kolei wymagania trzeba spełnić, aby móc je zdobyć?

  1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu.
  2. Ukończone 18 lat – na kurs można zapisać się na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności (za zgodą rodziców), ale egzamin można zdać dopiero po przekroczeniu tej granicy wieku.
  3. Odbycie szkolenia teoretycznego (30×45 minut) i praktycznego (30×60 minut) w szkole jazdy. Większość szkół posiada wewnętrzne egzaminu teoretyczne i praktyczne i dopiero po ich zdaniu kandydat otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.
  4. Zdanie egzaminu go i praktycznego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Uprawnienia posiadacza prawa jazdy kategorii B to możliwość prowadzenia

– pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
– wymienionego powyżej pojazdu z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t;
– ciągnika rolniczego oraz pojazdu wolnobieżnego.

jazda samochodem

O autorze: Aleksandra Paprocka