system zajętości miejsc parkingowych

System wykrywający ilość zajętych miejsc parkingowych

W dzisiejszych czasach coraz większym zainteresowaniem cieszą się specjalistyczne, w pełni zautomatyzowane systemy zajętości miejsc parkingowych, które stosuje się z powodzeniem m.in. w dużych centrach handlowych. Systemy te składają się z wielu połączonych ze sobą elementów, które pozwalają nie tylko oszacować ile miejsc parkingowych jest obecnie zajętych.

System parkingowy z dobrym oprogramowaniem

system zajętości miejsc parkingowychRównież pełnią rolę swoistych drogowskazów, które przy pomocy odpowiedniej sygnalizacji świetlnej już z oddali informują nadjeżdżających kierowców o tym, które miejsca parkingowe są docelowo wolne. Jak więc działa system wykrywający zajętość miejsc parkingowych? Na wstępie należy podkreślić, że system ten składa się z wielu czujek, które ulokowane są bezpośrednio nad każdym miejscem parkingowym. Czujki te za pomocą fal dźwiękowych wykrywają zajmujące miejsca samochody i wysyłają wówczas informację o tym, że dane miejsce właśnie zostało przez kogoś zajęte lub też się zwalnia. Specjalny licznik, który znajduje się najczęściej przed wjazdem na parking pokazuje wówczas szacowaną ilość wolnych miejsc, a nawet wskazuje nam, na których poziomach parkingu je znajdziemy. Cały system wzbogacony jest również o widoczne wyświetlacze strefowe, które ulokowane są na każdym poziomie parkingu. Przypominają one nadjeżdżającym kierowcom o ilości wolnych miejsc oraz za pomocą specjalnych strzałek wskazują sugerowany kierunek jazdy. Kompleksowy system zajętości miejsc parkingowych wyposażony jest również w unikatowe oprogramowanie, które zbiera wszystkie informacje generowane przez czujki.

system zajętości miejsc parkingowychWarto przy tym zaznaczyć, że oprogramowanie to jest bardzo proste w obsłudze, przekazuje również wszelkie informacje dotyczące stanu parkingu w sposób jasny i przejrzysty. Praca osoby nadzorującej parking, która posiłkuje się informacjami generowanymi przez system operacyjny jest więc znacznie ułatwiona. Choć montaż wszystkich czujek parkingowych jest zajęciem pracochłonnym, to jednak trud ten zostanie nagrodzony sprawniejszym i mniej kolizyjnym działaniem parkingu. Kompleksowe systemy zajętości miejsc parkingowych sprawdzą się więc najlepiej na wielopoziomowych, zabudowanych parkingach, na których widoczność wolnych miejsc jest niekiedy znacznie ograniczona. Kolorowe czujki ulokowane bezpośrednio nad miejscami parkingowymi, za pomocą zielonego światła poinformują nadjeżdżającego kierowcę o wolnym miejscu. Czerwone lampki zasygnalizują zaś, że w najbliższej okolicy nie ma żadnych wolnych miejsc.

Kierowcy mogą więc dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu. Systemy zliczające ilość miejsc parkingowych często wyposażone są również w kamery panoramiczne, które umożliwiają swobodną obserwację parkingu.