rozliczanie tachografów

Na czym polega właściwe rozliczenie tachografu?

Pracodawca zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Prawidłowe rozliczenie czasu pracy jest bardzo istotne i bywa skomplikowane, konieczne jest bowiem uwzględnienie – poza pensją zasadniczą – towarzyszącym delegacjom państwowym, jak i zagranicznym, diet i ryczałtów noclegowych.

Rozliczanie zawodowych kierowców

rozliczanie tachografówPonadto kontrola czasu pracy jest istotna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa drogowego i poprawy jakości przez właściwe dobieranie przerw i odpoczynków. Czas pracy jest kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa. W przypadku, w którym pracodawca nie posiada specjalnie sporządzonej ewidencji pracy swojego kierowcy inspektor ma prawo zażądać od przedsiębiorcy wszelkich danych w postaci wykresówek oraz plików z tachografów cyfrowych, dzięki którym możliwym byłoby skontrolowanie właściwego egzekwowania prawa w zakresie czasu pracy. Wszelkie dane na ten temat powinny być przechowywane przez pracodawcę przez okres trzech lat. Czas pracy kierowcy powinien być rejestrowany przez zamontowany w jego pojeździe tachograf, który najpierw w wersji analogowej, obecnie cyfrowej, został wprowadzony jako obowiązkowe wyposażenie w pojazdach ciężarowych Unii Europejskiej już w 1985 roku. Aktualne prawa związane z wykorzystywaniem urządzenia reguluje w Polsce Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1480).

rozliczanie tachografówWielu przedsiębiorcom właściwe rozliczanie tachografów sprawia duży problem, ponieważ koniecznym jest uwzględnienie różnych zmiennych, jak wynagrodzenie za godziny nocne, pracę w godzinach nadliczbowych, jak również w niedziele i święta. Obecnie zawodowi kierowcy korzystają już z innowacyjnych urządzeń cyfrowych, dzięki którym o wiele łatwiej zarządzają swoim czasem. Tachograf cyfrowy automatycznie pobiera i przesyła informacje o czasie pracy do biura, znacznie ułatwiając działanie firmy transportowej. Dane z takich urządzeń są automatycznie archiwizowane oraz poddawane analizie, co znacznie pomaga w przeprowadzaniu późniejszych obliczeń. Warto zauważyć, że posiadanie tachografu od marca 2006 roku jest obowiązkiem dotyczącym również busy. Urządzenie rejestrujące pracę osoby prowadzącej pojazd pozwala określić czy nie przekracza on maksymalnej dziennej liczby godzin pracy oraz czy w odpowiedni sposób korzysta z przysługujących mu przerw.

Prowadzenie takiej ewidencji jest istotne ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz na ograniczenie możliwości występowania nadmiernej eksploatacji pracownika.