serwis hydrantów

Na czym polega serwis hydrantu?

Hydranty zewnętrzne stanowią podstawowy element sieci wodociągowej, która dzięki nim spełnia wymagania przeciwpożarowe. Urządzenie złożone jest z zespołu wewnętrznego oraz korpusu zewnętrznego.

Serwis wykryje nieszczelności hydrantów

serwis hydrantówKorpus zewnętrzny to głowica żeliwna, i górna oraz dolna podstawka – te elementy tworzą razem kadłub hydrantu, zaś podstawki połączone są ze sobą rurą zewnętrzną. Drugą rurą w hydrancie jest rura wewnętrzna, która – jak sama nazwa wskazuje – należy już do zespołu wewnętrznego. Jego budowa jest bardziej skomplikowana niż korpusu zewnętrznego. Składa się on bowiem z ogumowanego grzybka, kuli gumowej, oprawek, wrzecion, tulei mosiężnych oraz nakrętek. Rura wewnętrzna musi być szczelnie zaciśnięta na grzybku, aby w ten sposób stworzyć zwartą instalację. Dodatkowe uszczelnienie zapewnione zostało przez kulę ogumowaną. Hydranty z reguły działają sprawnie podczas wielu lat eksploatacji, jednak należy pamiętać o regularnych przeglądach. Serwis i przegląd hydrantów w Nowym Sączu pozwoli nam na upewnienie się co do stanu technicznego danego urządzenia. Przy profesjonalnej kontroli należy sprawdzić otwarcie zasuwy oraz dokonać pomiaru wydajności nominalnej hydrantu, a także pomiaru ciśnienia na zaworze.

serwis hydrantówMożliwe jest to dzięki zastosowaniu przepływomierza – najlepiej sprawdzają się tu mierniki elektromagnetyczne, które pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników przy niewielkim zużyciu wody. Jeżeli któryś z elementów hydrantu zewnętrznego uległ uszkodzeniu, należy go wymienić. Serwis i przegląd hydrantów w Nowym Sączu zajmuje się wykrywaniem nieszczelności zamknięcia głównego oraz przecieków z dławnicy. W pierwszej sytuacji, jeżeli po ściągnięciu głowicy i oględzinach zespołu wewnętrznego dojrzymy uszkodzenia na grzybku, wówczas wymianie będzie podlegał cały zespół wewnętrzny. W przypadku przecieku z dławnicy, najbardziej prawdopodobnym jest to, że podczas eksploatacji zużyciu uległy po prostu gumowe pierścienie uszczelniające. Ich wymiana zaś jest szybka i nieskomplikowana. Po naprawie urządzenia, wybrana do tego firma zajmująca się serwisem i przeglądem w Nowym Sączu powinna w odpowiedni sposób udokumentować badanie – w protokole przeglądu powinny znaleźć się wyniki przeprowadzonego testu przepływu, należy uwzględnić nie tylko wydajność, ale i wysokość ciśnienia dynamicznego i statycznego.

Serwis i przegląd hydrantów w Nowym Sączu dotyczy nie tylko urządzeń zewnętrznych, ale i hydrantów wewnętrznych. Przeglądy i naprawy przeprowadzane są zawsze zgodnie z polskimi normami technicznymi dla urządzeń przeciwpożarowych.